Dalmascan Night 1

18.459 lượt xem


Dalmascan Night 1

Năm phát hành

Hãng

Tên khác

  • ダルマスカの夜

Dalmascan Night 1: Để cứu những cô gái bị bắt cóc, công chúa Ash * lia (Ashe) đã đến tận hang ổ của tên bắt cóc.Tuy nhiên, điều đang chờ đợi cô ấy có vẻ là một cái bẫy....