Houkago Initiation 1

11.785 lượt xem


Houkago Initiation 1

Năm phát hành

Hãng

Tên khác

  • 放課後Initiation

Houkago Initiation 1: Một bộ phim nói lành mạnh nói về tình cảm gia đình của hai anh em. Chia sẻ niềm vui với nhau và kể cả bạn chịch.