Houkago Initiation 2

5.937 lượt xem


Houkago Initiation 2

Năm phát hành

Hãng

Tên khác

  • 放課後Initiation

Houkago Initiation 2: Một bộ phim nói lành mạnh nói về tình cảm gia đình của hai anh em. Chia sẻ niềm vui với nhau và kể cả bạn chịch.