Hump Bang 1

8.262 lượt xem


Hump Bang 1

Năm phát hành

Hãng

Tên khác

  • ハンプバング

Hump Bang 1: Kouji và Hiro đang khám phá đời sống tình dục xem nó như thế nào, điều này quả không dễ. Nhưng cả hai dần dần chấp nhận nhau. Kouji đóng vái trò chỉ đạo chi phối còn Hiro dường như là nô lệ, sẵn sàng nhận lệnh. Liệu tiến triển của cả hai đến đâu?