Kininaru Kimochi (Kininaru Feeling) 3

8.187 lượt xem


Kininaru Kimochi (Kininaru Feeling) 3

Năm phát hành

Hãng

Tên khác

  • キニナル キモチ

Kininaru Kimochi (Kininaru Feeling) 3: 3 câu chuyện nói về việc làm tình trên những chiếc thang máy. Điển hình là những người phụ nữ đó sẽ bị hiếp, nhưng dần dần, họ sẽ bị những cám dỗ của tình dục để đánh thức niềm vui trong sự khoái lạc sung sướng.