Kunoichi 3 Dark Butterfly 1

10.287 lượt xem


Kunoichi 3 Dark Butterfly 1

Năm phát hành

Hãng

Tên khác

  • Kunoichi 3 Dark Butterfly

Kunoichi 3 Dark Butterfly 1: Thành viên cuối cùng còn lại của gia tộc Mugen Tenshin đầy tự hòa, Ayane. Cô đứng một mình giữa đống đổ nát của thành phố Tokyo. Cô phải chiến đấu với những con quái vật vây quanh mình thường xuyên, bây giờ hoặc không bao giờ. Các thành viên cũ của tộc sẽ không dừng lại việc bắt cô ta để hoàn thành nghi thức đen tối nhất ... tạo ra một người thừa kế mới cho Nữ Hoàng Máu, Elizébet.Xem phần trướcKunoichi Broken Princess (Phần I)Kunoichi 2 Fall of the Shrinemaiden (Phần II)