Lara in Trouble 1

17.300 lượt xem


Lara in Trouble 1

Năm phát hành

Hãng

Tên khác

  • Lara in Trouble

Lara in Trouble 1: Đây là một phần DLC chuyện chưa kể của Lara trong cuộc hành trình. Khi mà một bất ngờ khó khắn đến với cô.