The Lust Avenger 1

35.369 lượt xem


The Lust Avenger 1

Năm phát hành

Hãng

Tên khác

  • The Lust Avenger

The Lust Avenger 1: Ở một diễn biến khác khi Thanos không còn hứng thú với Hollywood. Hắn ta chuyển sang đóng Hentai cùng với Caption Mavel. Lần này hắn bị Captian Mavel cho ngậm hành, nhưng trước khi chết hắn vẫn muốn được biết mùi gái...